Mapa aktywności

Na poniższej mapie przedstawiono liczbę zgłoszeń z poszczególnych województw.