PILNY KOMUNIKAT

W związku z problemami w rejestrowaniu się do I etapu ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową przypominamy:

  • Przed przystąpieniem do I etapu Olimpiady należy się zarejestrować, jednak przed zarejestrowaniem się należy przeczytać dokładnie zarówno REGULAMIN jak i ZASADY WYPEŁNIANIA TESTU.
  • BARDZO WAŻNE: Uczestnik Olimpiady wypełnia arkusz rejestracyjny i loguje się przystępując do testu na komputerze stacjonarnym lub na laptopie, a nie przy użyciu smartfona
  • Uczestnik rejestruje się ze swojego osobistego konta e-mail, z którego będzie następnie korzystał, jeśli zakwalifikuje się do kolejnych etapów Olimpiady. (W dotychczasowych 7 edycjach nie było takiej sytuacji, ale w tym roku jeden uczeń skorzystał z adresu e-mail opiekuna. Jesteśmy zdania, jako Komitet Organizacyjny Olimpiady, że uczestnik powinien mieć osobisty adres e-mail i z tego adresu wysyłać swoje prace w Olimpiadzie.)
  • W trakcie rejestracji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne wpisywanie swoich danych, ponieważ błędy powodują odrzucanie zgłoszeń przez system informatyczny.
  • W przypadku braku zwrotnego adresu e-mail w trakcie rejestracji prosimy o przesyłanie swoich dokładnych danych tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miasta z którego startujecie oraz numeru PESEL na adres olimpiada@sdsiz.com.pl .
  • Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej linków nie otrzymują osoby posiadające pocztę na Interii i Tlenie.

                                                                                                              Komitet Główny Olimpiady