Koniec 1 etapu

Przypominamy, że I etap olimpiady kończy się 15.01.2018 o godzinie 24.00 dotyczy to również osób, które zarejestrowały się i nie wypełniły Testu.