Ważny KOMUNIKAT Komitetu Organizacyjnego

8 Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową I etap ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

rozpoczyna się  2 grudnia o godzinie 12.00 i będzie trwał do 15 stycznia 2018 roku do godziny 24.00.

Istotne jest również to, że do Olimpiady może przystąpić 3140 osób; po tej liczbie zgłoszeń system informatyczny zostanie automatycznie zablokowany i wtedy termin końcowy Olimpiady może zostać skrócony.

Przypominamy też podstawowe zasady:

  • ·         Do Olimpiady należy przystąpić w odpowiednich warunkach lokalowych, aby móc właściwie skupić się (skoncentrować).
  • ·         Przed zarejestrowaniem się należy przeczytać dokładnie zarówno REGULAMIN jak i ZASADY WYPEŁNIANIA TESTU zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.
  • ·       Przed przystąpieniem do I etapu Olimpiady należy się zarejestrować.
  • ·       BARDZO WAŻNE: Uczestnik Olimpiady wypełnia arkusz rejestracyjny i loguje się przystępując do testu na komputerze stacjonarnym lub na laptopie, a nie przy użyciu smartfona.
  • ·         Uczestnik rejestruje się ze swojego osobistego konta e-mail, z którego będzie następnie korzystał w kolejnych etapach Olimpiady. Uczestnik powinien mieć osobisty adres e-mail i z tego adresu wysyłać swoje prace w Olimpiadzie, a nie np. z adresu rodzica.
  • ·         W trakcie rejestracji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne wpisywanie swoich danych, ponieważ popełniane błędy powodują odrzucanie zgłoszeń przez system informatyczny.
  • ·         Do Olimpiady można przystąpić tylko raz; organizator nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowe, z których korzysta uczestnik oraz za popełnione w trakcie błędy.
  • ·         W przypadku braku e-mila zwrotnego po rejestracji z linkiem do testu, prosimy o pilne przesyłanie swoich dokładnych danych tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miasta z którego startujecie oraz numeru PESEL na adres olimpiada@sdsiz.com.pl .
  • ·         Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej linków nie otrzymują osoby posiadające pocztę na Interii i Tlenie.

                                                                                                        Komitet Główny Olimpiady

                                                                                         z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu

                                                   Karierą Zawodową