Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do II etapu Olimpiady

IX  Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową!

Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do

II etapu Olimpiady.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 314 uczniów, do których w dniu 3 lutego zostaną wysłane drogą mailową zadania drugiego etapu. Drugi etap potrwa do 15 marca 2019 roku do godziny 24.00. Prace konkursowe, które wpłyną na podany w mailu startowym (do II etapu) adres, po tej godzinie, nie będą sprawdzane.

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi liczby punktów kwalifikujących do dalszych etapów informujemy, że do drugiego etapu przeszła jako ostatnia 314 osoba z 14 punktami, która uzyskała czas 215 sekund. Wyniki I etapu podajemy poniżej w kolejności alfabetycznej. Nazwiska zostały zamieszczone w takiej formie, jaką uczestnicy podali w trakcie rejestracji do I etapu.

 

Podczas trwania I etapu zauważyliśmy wiele błędów i pomyłek w nazwiskach i adresach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych prosimy uczestników o pilny kontakt z Biurem Olimpiady olimpiada@sdsiz.com.pl .

Były także osoby, które rejestrowały się niezgodnie z Regulaminem, bo dwu lub trzykrotnie. Ponieważ rejestracja odbywała się w oparciu o numer PESEL, zauważyliśmy ponowne rejestrowanie się tych samych osób na inny numer PESEL. Jest to niedopuszczalne. Osoby te zostały zdyskwalifikowane i w najbliższym czasie zostaną wysłane listy informacyjne do szkół w tej sprawie.

Informujemy, że osoby zakwalifikowane do FINAŁU zgłaszają się do ostatniego etapu, który odbędzie się w Warszawie z dokumentem, w którym będzie wyszczególniony numer PESEL.

Wyniki

 

Komisja Konkursowa Olimpiady w składzie:

Małgorzata Pater Ekspert

Jolanta Soppa Ekspert

Alicja Łukaszewicz Ekspert

Jagoda Kropidłowska Ekspert, Koordynator Merytoryczny Biura Olimpiady