Lista FINALISTÓW 9 edycji Olimpiady z WoPiZKZ

KOMUNIKAT

 

Komitet Główny ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową 

 po wnikliwej ocenie prac nadesłanych na adres olimpiada2etap@sdsiz.com.pl ma zaszczyt ogłosić

listę FINALISTÓW 9 edycji Olimpiady z WoPiZKZ.

Wszystkim Uczestnikom ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Opiekunom za wspaniałą pracę pedagogiczną  z uczestnikami i osiągnięte przez nich efekty.

Gratulujemy Finalistom i ich Opiekunom i do zobaczenia w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10.04.2019 roku, do Wszystkich Finalistów i  ich Opiekunów zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu się ucznia do 3 etapu. Prosimy o potwierdzenie otrzymanego maila i przygotowanie informacji zgodnie z dołączonym do maila załącznikiem.

 

 

Imię

Nazwisko

Szkoła do której uczęszcza Finalista

Imię i nazwisko Opiekuna

Emilia

Kucharczyk

Liceum Ogólnokształcące nr III Wrocław

Marta

Helt

Michał

Bańczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Joanna

Mikszta

Julia

Białowąs

LO2 Opole

Ewa

Michalska

Mikołaj

Proczek

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Barbara

Pieróg

Weronika

Malinowska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Budowlanka" w Zielonej Górze

Wioletta

Szymczyk

Dominika

Piguła

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Katarzyna

Brzozowicz-Mijalska

Wiktoria

Horbacz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Budowlanka" w Zielonej Górze

Wioletta

Szymczyk

Adrian

Białek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

Beata

Milczarczyk

Kamila

Katzig

I LO im. Stanisława Dubois  Koszalin

Grażyna

Kordos-Parczewska

Mateusz

Zolisz

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich

Magdalena

Koloch

Alicja

Hassinger

I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie

Magdalena

Koloch

Szymon

Nowak

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Budowlanka"

Wioleta

Szymczyk

Marlena

Sołtysińska

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Patryk

Araszkiewicz

Piotr

Kawalec

I liceum ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin

Grażyna

Kordos-Parczewska

Paulina

Leszczuk

Liceum Ogólnokształcące nr 3 we Wrocławiu

Marta

Helt

Magda

Maciak

ZSP Nr1 w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka

Sajkowska

II etap IX Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Komunikat

II etap IX Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową zakończył się 15.03.2019 roku o godzinie 24.00.

Lista 16 uczestników,

 którzy zakwalifikowali się do FINAŁU Olimpiady ogłoszona zostanie na stronie http://olimpiada.sdsiz.com.pl/

oraz na stronie https://www.facebook.com/OlimpiadazWiedzy/

i https://www.facebook.com/sdsizrp/

08.04.2019 roku po godzinie 12.00    

 

Komitet Główny

Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu

i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Warszawa 19.03.2019             

Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do II etapu Olimpiady

IX  Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową!

Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do

II etapu Olimpiady.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 314 uczniów, do których w dniu 3 lutego zostaną wysłane drogą mailową zadania drugiego etapu. Drugi etap potrwa do 15 marca 2019 roku do godziny 24.00. Prace konkursowe, które wpłyną na podany w mailu startowym (do II etapu) adres, po tej godzinie, nie będą sprawdzane.

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi liczby punktów kwalifikujących do dalszych etapów informujemy, że do drugiego etapu przeszła jako ostatnia 314 osoba z 14 punktami, która uzyskała czas 215 sekund. Wyniki I etapu podajemy poniżej w kolejności alfabetycznej. Nazwiska zostały zamieszczone w takiej formie, jaką uczestnicy podali w trakcie rejestracji do I etapu.

 

Podczas trwania I etapu zauważyliśmy wiele błędów i pomyłek w nazwiskach i adresach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych prosimy uczestników o pilny kontakt z Biurem Olimpiady olimpiada@sdsiz.com.pl .

Były także osoby, które rejestrowały się niezgodnie z Regulaminem, bo dwu lub trzykrotnie. Ponieważ rejestracja odbywała się w oparciu o numer PESEL, zauważyliśmy ponowne rejestrowanie się tych samych osób na inny numer PESEL. Jest to niedopuszczalne. Osoby te zostały zdyskwalifikowane i w najbliższym czasie zostaną wysłane listy informacyjne do szkół w tej sprawie.

Informujemy, że osoby zakwalifikowane do FINAŁU zgłaszają się do ostatniego etapu, który odbędzie się w Warszawie z dokumentem, w którym będzie wyszczególniony numer PESEL.

Wyniki

 

Komisja Konkursowa Olimpiady w składzie:

Małgorzata Pater Ekspert

Jolanta Soppa Ekspert

Alicja Łukaszewicz Ekspert

Jagoda Kropidłowska Ekspert, Koordynator Merytoryczny Biura Olimpiady