Ważny KOMUNIKAT Komitetu Organizacyjnego

9 ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

I etap ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową rozpoczyna się  2 grudnia  2018 roku o godzinie 12.00 i będzie trwał do 15 stycznia 2019 roku do godziny 24.00.

Istotne jest również to, że do Olimpiady może przystąpić 3140 osób; po tej liczbie zgłoszeń system informatyczny zostanie automatycznie zablokowany i wtedy termin końcowy Olimpiady może zostać skrócony.

Przypominamy też podstawowe zasady:

 • Do Olimpiady należy przystąpić w odpowiednich warunkach lokalowych, aby móc właściwie skupić się (skoncentrować).
 • Przed zarejestrowaniem się należy przeczytać dokładnie zarówno REGULAMIN jak i ZASADY WYPEŁNIANIA TESTU zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.
 • Przed przystąpieniem do I etapu Olimpiady należy się zarejestrować.
 • Test zawiera 20 pytań. Na każde pytanie mamy 1 minutę.
 • BARDZO WAŻNE: Uczestnik Olimpiady wypełnia arkusz rejestracyjny i loguje się przystępując do testu na komputerze stacjonarnym lub na laptopie, a nie przy użyciu smartfona.
 • Uczestnik rejestruje się ze swojego osobistego konta e-mail, z którego będzie następnie korzystał w kolejnych etapach Olimpiady. Uczestnik powinien mieć osobisty adres e-mail i z tego adresu wysyłać swoje prace w Olimpiadzie, a nie np. z adresu rodzica.
 • W trakcie rejestracji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne wpisywanie swoich danych, ponieważ błędy powodują odrzucanie zgłoszeń przez system informatyczny.
 • Do Olimpiady można przystąpić tylko raz; organizator nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowe, z których korzysta uczestnik oraz za popełnione w trakcie błędy.
 • W przypadku braku e-mila zwrotnego po rejestracji z linkiem do testu, prosimy o pilne przesyłanie swoich dokładnych danych tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miasta z którego startujecie oraz numeru PESEL na adres olimpiada@sdsiz.com.pl .
 • Wszelkie zmiany numeru własnego PESELa związane z próbą ponownego przystąpienia do I etapu Olimpiady skutkować będą dyskwalifikacją
 • Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej linków nie otrzymują osoby posiadające pocztę na Interii i Tlenie.

 

                                                                                                              Komitet Główny Olimpiady

                                                                                                     z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu

                                                                                                                         Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową Edycja 9.

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu   Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży ze szkół średnich, przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie.

Edycja 9.

2018/2019

I ETAP 02.12.2-18 – 15.01.2019 (45 dni)

II ETAP 03.02 – 15.03.2019  (41 dni)

III ETAP 27 – 28.04.2019 (2 dni)

Rejestracja do I etapu rozpocznie się 02.12.2018 o godz. 12.00

Pełne informacje dotyczące treści merytorycznych znajdują się na stronie http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/

w zakładce ULOTKA

Olimpiadę organizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Komunikat Komitetu organizacyjnego VIII Olimpiady o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

JoomGallery is not installed.

W dniach 21.04-22.04.2018 przeprowadzono finał VIII edycji Olimpiady z Wiedzy
o Planowaniu i Zaradzaniu Karierą Zawodową
. 21 kwietnia 2017r roku 16 uczniów- finalistów Olimpiady przystąpiło do pierwszej części zmagań.

            Każdy z uczniów pracował przy swoim stanowisku wyposażonym w komputer
w którym dla każdego z nich przygotowany był materiał dotyczący Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz plik z zadaniami, jakie nadesłał w II etapie Olimpiady.

Uczestnicy rozpoczęli pracę od testu sprawdzającego ogólną wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, na wykonanie którego mieli 15 minut, a następnie otrzymali kolejno  trzy zadania.

Zgodnie z regulaminem Olimpiady do ścisłego finału zakwalifikowało się 8 uczniów
z najlepszymi wynikami. 22 kwietnia 2018 uczniowie Ci przystąpili do ostatniego etapu rozgrywek czyli  rozmowa z przedstawicielami  Komisji. Tematem rozmów były prace nadesłane do II etapu Olimpiady, plany edukacyjne uczestników,  ich zainteresowania, działalność szkolna i pozaszkolna.

W tym zadaniu oceniano spójność wypowiedzi, sposób zaprezentowania się, umiejętność

argumentowania swoich pomysłów i  poglądów.

Po zakończeniu rozmów z uczestnikami i obradach Komisji Konkursowej ogłoszono wyniki końcowe VIII  Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową :

 • Tytuł Laureata I miejsca zdobyła Paulina Piecuch uczennica klasy 2a LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu "Zośka" w Warszawie, opiekun Anna Kozłowska
 • Tytuł Laureata II miejsca zdobyła Dominika Józwik uczennica klasy II men. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun Mariola Rychlik
 • Tytuł Laureata III miejsca zdobyła Ada Kubielska uczennica klasy 2LoA Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku V Liceum Ogólnokształcące, opiekun Jadwiga Waleczko

 

FINAŁ 8 ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową już za nami. Prezentujemy Państwu kilka migawek z Laureatkami i Finalistami oraz z ich Opiekunami w trakcie wręczania nagród. GRATULUJEMY.

 

{joomplucat:11 limit=29}