Zobacz także
Regulamin Zasady wypełniania testu Przygotowanie Terminarz
I Etap 7 Edycji ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

2 grudnia ruszył I Etap  7 Edycji ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. I Etap trwa 45 dni, odbywa się drogą internetową i zostanie zakończony w dniu 15 stycznia o godzinie 24.00. Więcej informacji w zakładkach:

- Regulamin,

- Zasady Wypełniania Testu,

- Przygotowanie,

- Terminarz,

Przypominamy, że do Olimpiady można przystąpić tylko raz. Ważne, aby przed zarejestrowaniem KONIECZNIE zapoznać się z treścią zawartą w zakładkach, pozwoli to na uniknięcie przykrych niespodzianek

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

 

 

Już wkrótce, 2 grudnia 2016 roku rusza kolejna, już

7 edycja

Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.


i podobnie jak w latach ubiegłych będzie przebiegać w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy będą odbywały się drogą internetową. Trzeci etap w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się w Warszawie.

Głównym celem olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Celem długoterminowym jest zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Inicjatywa tego rodzaju olimpiady przyczyni się także do zmobilizowania zainteresowanych uczniów do aktywności intelektualnej i kreatywności w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom podczas Olimpiady, będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.
Zadania Olimpiady oparte są na materiale, jakim posługuje się doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz elementach wiedzy związanej z takimi przedmiotami, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.
Rozwiązywanie zadań będzie wymagało zarówno wiedzy, jak i umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i przewidywania oraz kreatywności. Trudność zadań rośnie. Kolejne etapy Olimpiady będą zawierać coraz trudniejsze zadania.