Zobacz także
Regulamin Zasady wypełniania testu Przygotowanie Terminarz Ulotka
Koniec 1 etapu

Drodzy uczniowie, doradcy zawodowi, opiekunowie!

Właśnie zakończył się I etap VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

I etap trwał od 2 grudnia 2016 do dnia 15.01.2017 do godziny 24.00 Do kolejnego etapu przejdzie 314 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium, którym będzie czas wykonania testu w I etapie. (Dotyczyć to będzie tych osób, które mają tę samą liczbę punktów i znajdują się w grupie kończącej listę na numerze 314) Teraz Komisja przystępuję do analizy otrzymanych wyników. Lista uczniów, którzy przechodzą do II etapu zostanie zamieszczona na stronie Olimpiady w dniu 03.02.2017 roku w godzinach południowych. Jednocześnie informujemy, że II etap Olimpiady odbędzie się również drogą internetową i będzie trwał od 3 lutego do 15 marca 2017 roku.

A więc, do zobaczenia w II etapie Olimpiady!!!

PILNY KOMUNIKAT

PILNY KOMUNIKAT

W związku z problemami w rejestrowaniu się do I etapu ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową przypominamy:

                                                                                                              Komitet Główny Olimpiady

I Etap 7 Edycji ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

2 grudnia ruszył I Etap  7 Edycji ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. I Etap trwa 45 dni, odbywa się drogą internetową i zostanie zakończony w dniu 15 stycznia o godzinie 24.00. Więcej informacji w zakładkach:

- Regulamin,

- Zasady Wypełniania Testu,

- Przygotowanie,

- Terminarz,

Przypominamy, że do Olimpiady można przystąpić tylko raz. Ważne, aby przed zarejestrowaniem KONIECZNIE zapoznać się z treścią zawartą w zakładkach, pozwoli to na uniknięcie przykrych niespodzianek

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

 

 

Już wkrótce, 2 grudnia 2016 roku rusza kolejna, już

7 edycja

Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.


i podobnie jak w latach ubiegłych będzie przebiegać w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy będą odbywały się drogą internetową. Trzeci etap w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się w Warszawie.

Głównym celem olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Celem długoterminowym jest zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Inicjatywa tego rodzaju olimpiady przyczyni się także do zmobilizowania zainteresowanych uczniów do aktywności intelektualnej i kreatywności w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom podczas Olimpiady, będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.
Zadania Olimpiady oparte są na materiale, jakim posługuje się doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz elementach wiedzy związanej z takimi przedmiotami, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.
Rozwiązywanie zadań będzie wymagało zarówno wiedzy, jak i umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i przewidywania oraz kreatywności. Trudność zadań rośnie. Kolejne etapy Olimpiady będą zawierać coraz trudniejsze zadania.