Zobacz takze
Program merytoryczny Regulamin Zasady wypełniania testu Przygotowanie Terminarz
VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową zakończona!

Zarząd SDSiZ RP oraz Komitet Organizacyjny Olimpiady informują, że w dniu 17 kwietnia 2016 r. odbył się finał Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

W Finale wzięło udział 16 uczniów. W dniu 16 kwietnia uczniowie mieli do wykonania 4 zadania. W dniu 17 kwietnia ogłoszono wyniki i następnie 8 uczniów brało udział w ścisłym Finale. Spośród nich wyłoniono troje zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Milena Gontarek z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Serdecznie gratulujemy Milenie oraz wszystkim uczestnikom, zarówno Finalistom, jak i tym, którzy wzięli udział w I i II etapie Olimpiady. Serdecznie gratulujemy również Nauczycielom - opiekunom uczniów, którzy brali udział we wszystkich etapach Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Zapraszamy do kolejnej edycji już w nowym roku szkolnym. Do zobaczenia.


I jeszcze kilka migawek z VI Finału Olimpiady.
Pobierz

Wyniki Olimpiady

 

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i  Zarządzaniu Karierą  Zawodową oraz

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

mają zaszczyt poinformować, że

 w VI ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy

 o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

przeprowadzonej w dniach 16 i 17.04.2016 w Warszawie

LAUREATAMI zostali

 

Milena Gontarek

uczennica

II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego
w Tomaszowie Mazowieckim

uzyskała tytuł

Laureata I miejsca

 

Marcin Mielcarek

uczeń

Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza

w Bydgoszczy

uzyskał tytuł

Laureata II miejsca

 

Mateusz Bartela

uczeń

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu

uzyskał tytuł

Laureata III miejsca

 

Więcej informacji przekażemy już wkrótce.

 

Wyniki z 2 etapu

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Komitet Główny Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową mają zaszczyt ogłosić listę osób, które przechodzą do FINAŁU Olimpiady.

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17.04.2016 roku. Na Finał do Warszawy przyjeżdżają FINALIŚCI wraz ze swoimi OPIEKUNAMI.

Jednocześnie informujemy, że w godzinach popołudniowych zostaną wysłane maile do szkół FINALISTÓW informujące o zakwalifikowaniu się uczniów tych szkół do 3 Etapu oraz informacje organizacyjne i związane z przyjazdem do Warszawy. Szczegółowy Harmonogram dotrze do szkół w środę,


Do zobaczenia w Warszawie.


Kliknij, aby pobrać listę finalistów olimpiady.

Koordynator Projektu Olimpiady
Jagoda Kropidłowska

Wyniki z 2 etapu

Komitet Główny Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową informuje, że aktualnie trwają prace oceniające zadania 2 etapu wszystkich uczestników, którzy przysłali prace w terminie tj. do godziny 24.00  29 marca 2016 roku.
Wyniki będą ogłoszone na stronie http://olimpiada.sdsiz.com.pl/ w godzinach południowych w dniu 08.04.2016.
Jednocześnie informujemy, że Finał Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17.04.2016 roku. Na Finał do Warszawy przyjeżdżają FINALIŚCI wraz ze swoimi OPIEKUNAMI. Do zobaczenia w Warszawie

Komunikat
Komitet Główny Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową przypomina wszystkim uczestnikom, że 2 etap Olimpiady kończy się 29.marca 2016 roku o godzinie 24.00. Wszystkie prace, które wpłyną po tym terminie zgodnie z REGULAMINEM naszej Olimpiady nie będą oceniane, co jest równoznaczne z wykluczeniem z dalszej rywalizacji o udział w FINALE.
Lista uczniów, którzy przechodzą do II etapu

VI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Lista uczniów, którzy przechodzą do II etapu w załączeniu. Informujemy, że w związku z dużą ilością osób, które osiągnęły 16 punktów został zastosowany dodatkowy miernik, a mianowicie czas rozwiązywania testu. Do II etapu przechodzą więc osoby ,które osiągnęły  16 punktów z czasem mniejszym i równym 666 sekund.

Do II etapu zgodnie z REGULAMINEM Olimpiady może przejść maksymalnie 314 osób. 

W drugim etapie Olimpiady uczniowie otrzymają  drogą mailową trzy zadania, na rozwiązanie których będą mieli dwa tygodnie. Do finału zakwalifikuje się 16 uczniów, którzy spotkają się w kwietniu 2016 roku w Warszawie,

Pobierz wyniki

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Koniec I etapu

Drodzy uczniowie, doradcy zawodowi, opiekunowie!

 

 

Właśnie zakończył się I etap VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

 

 

 

I etap trwał od 1 grudnia 2015 do dnia 25.01.2016 do godziny 24.00

Do kolejnego etapu przejdzie 314 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium, którym będzie czas wykonania testu w I etapie. (Dotyczyć to będzie tych osób, które mają tę samą liczbę punktów i znajdują się w grupie kończącej listę na numerze 314)

Teraz Komisja przystępuję do analizy otrzymanych wyników. Lista uczniów, którzy przechodzą do II etapu zostanie zamieszczona na stronie Olimpiady w dniu 07.03.2016 roku w godzinach południowych.

Jednocześnie informujemy, że II etap Olimpiady odbędzie się również drogą internetową i będzie trwał od 15 do 29 marca 2016 roku.

 

W drugim etapie Olimpiady uczniowie otrzymają  drogą mailową trzy zadania, na rozwiązanie których będą mieli dwa tygodnie. Do finału zakwalifikuje się 16 uczniów, którzy spotkają się w kwietniu 2016 roku w Warszawie,

 

Zadania kolejnych etapów dotyczą treści ściśle związanych z doradztwem zawodowym, edukacją i rynkiem pracy. Aby przygotować się do udziału w Olimpiadzie warto zapoznać się ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego w Polsce, zasadami zdobywania kwalifikacji i zawodów, podstawowymi przepisami prawa pracy. Sprawdzimy również Waszą umiejętność szukania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz podstawową wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego - czym są zainteresowania, predyspozycje zawodowe, osobowość itp. Może przydadzą się Wam informacje , jakie znajdziecie przeglądając strony, do których linki zamieściliśmy na stronie Olimpiady.

 

A więc, do zobaczenia w II etapie Olimpiady!!!

 

                                                                                                                                                                                             Organizatorzy

 

 

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową:

Małgorzata Pater  - Przewodnicząca

Alicja Łukaszewicz – Sekretarz

Jolanta Soppa

Jadwiga Kropidłowska Koordynator

 

Dobrze zapoznaj się z zasadami.

1) Do rozwiązywania testu można podejść tylko jeden raz

2) Nie ma możliwości przerywania ani cofania się do poprzednich pytań

3) Na wybranie właściwej odpowiedzi jest 60 sekund czasu 

4) W trakcie rozwiązywania testu nie możesz otwierać nowych okien przeglądarki ani innych programów do czasu zakończenia testu - W przypadku wykrycia otwierania dodatkowych aplikacji, nowych okien przeglądarki lub innych akcji niezwiązanych z rozwiązywaniem testu - test zostanie natychmiast zakończony

--> zapoznaj się ze wszystkimi zasadami rozwiązywania testu

Kryteria

Kryteriami oceniania uczestników są w kolejności: ilość zdobytych punktów, czas łączny rozwiązania testu oraz data nadesłania rozwiązania.

Etap II

Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikuje się pierwsze 314 osób z listy